Class 6 Niti- Mallika Question and Answer Sankardev School | Sankardev School Class 6 Niti- Mallika Solution | Class 6 Niti-Malika Notes and Suggestion | Class 6 Niti- Mallika Model Answer |

অধ্যায়ঃ ১। আচৰণত জীৱন মূল্য

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ২। মানৱপ্ৰেম

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ৩। শ্ৰীগণেশ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ৪। দেশপ্ৰাণ শতমন্যু

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ৫। যোগ্য মাতৃৰ যোগ্য সন্তান

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ৬। ৰাণী অহল্যাবাঈ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ৭। অনুশাসনৰ পূজাৰী ডাঃ হেডগেৱাৰ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ৮। ভক্ত পুণ্ডৰীক

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ৯। ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১০। ত্যাগৰ প্ৰতীক গুৰু নানক

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১১। আজ্ঞাকাৰী নাচিকেতা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১২। অতিথি পৰায়ণ ৰজা ৰন্তিদেৱ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১৩। ন্যায় আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতীক চাৰুদত্ত

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১৪। আমাৰ স্বাস্থ্য আমাৰ জীৱন

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১৫। পৰিশ্ৰমেই উদগতিৰ আহিলা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১৬। সাহসী ভৰত

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ১৭।ৰাষ্ট্ৰায় স্বাহা । ইদং ৰাষ্ট্ৰায়, ইদং ন মম্ ।।

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১৮। শৱৰীৰ আত্মীয়তা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ১৯। বিজ্ঞানাচাৰ্য্য জগদীশ চন্দ্ৰ বসু

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ২০। অভিমান আৰু আত্মসন্মান

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ২১। শক্তিশালী আৰু সাহসী হোৱা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্যায়ঃ ২২। গো-সেৱাৰ ফল

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

অধ্য়ায়ঃ 23। জগদীশ চন্দ্ৰ মুখী

Download Book PDF

Click Here Online Exam