Class 6 Niti- Mallika Question and Answer Sankardev School | Sankardev School Class 6 Niti- Mallika Solution | Class 6 Niti-Malika Notes and Suggestion | Class 6 Niti- Mallika Model Answer |

অধ্যায়ঃ ১। আচৰণত জীৱন মূল্য

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ২। মানৱপ্ৰেম

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ৩। শ্ৰীগণেশ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ৪। দেশপ্ৰাণ শতমন্যু

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ৫। যোগ্য মাতৃৰ যোগ্য সন্তান

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ৬। ৰাণী অহল্যাবাঈ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ৭। অনুশাসনৰ পূজাৰী ডাঃ হেডগেৱাৰ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ৮। ভক্ত পুণ্ডৰীক

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ৯। ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১০। ত্যাগৰ প্ৰতীক গুৰু নানক

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১১। আজ্ঞাকাৰী নাচিকেতা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১২। অতিথি পৰায়ণ ৰজা ৰন্তিদেৱ

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১৩। ন্যায় আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতীক চাৰুদত্ত

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১৪। আমাৰ স্বাস্থ্য আমাৰ জীৱন

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১৫। পৰিশ্ৰমেই উদগতিৰ আহিলা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১৬। সাহসী ভৰত

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ১৭।ৰাষ্ট্ৰায় স্বাহা । ইদং ৰাষ্ট্ৰায়, ইদং ন মম্ ।।

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১৮। শৱৰীৰ আত্মীয়তা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ১৯। বিজ্ঞানাচাৰ্য্য জগদীশ চন্দ্ৰ বসু

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ২০। অভিমান আৰু আত্মসন্মান

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ২১। শক্তিশালী আৰু সাহসী হোৱা

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্যায়ঃ ২২। গো-সেৱাৰ ফল

Download Book PDF

Click Here Online Exam

MCQ’s Click Here

———————————-

অধ্য়ায়ঃ 23। জগদীশ চন্দ্ৰ মুখী

Download Book PDF

Click Here Online Exam

———————————-