Class 7 Niti Mallika Question and Answer Sankardev School | Class 7 Niti Mallika Solution Sankardev School | Class 7 Niti Mallika Notes and Suggestion | Download Class 7 Niti Mallika Read Books PDF |

অধ্যায়ঃ ১। মাতৃভাষাৰ প্ৰতি অগাধ শ্ৰদ্ধা

Click Here Online Exam

অধ্য়ায়ঃ ২। দৰ্পচূৰ্ণ

Click Here Online Exam

অধ্য়ায়ঃ ৩। ৰাষ্ট্ৰ-দীপ

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ৪। ৰাজকোঁৱৰ ধ্ৰুৱ

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ৫। একতাইহে সফলতা আনে

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ৬। অধ্যৱসায়-সফলতাৰ গুপ্ত কৌশল

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ৭। সৰ্বোত্তম আত্মত্যাগ

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ৮। ৰজা ভোজ

Click Here Online Exam

অধ্য়ায়ঃ ৯। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ১০। সজ্জনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধাই বিপদত পেলায়

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ১১। অহংকাৰে পতন আনে

Click Here Online Exam

অধ্য়ায়ঃ ১২। দেশভক্তৰ নিন্দা অসহনীয়া

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ১৩। সিংহ আৰু উটৰ কথা

Click Here Online Exam

অধ্য়ায়ঃ ১৪। ধৰ্মবুদ্ধি আৰু পাপবুদ্ধিৰ

Click Here Online Exam

অধ্য়ায়ঃ ১৫। এন্দুৰ আৰু হাতীৰ কথা

Click Here Online Exam

অধ্যায়ঃ ১৬। মহান শিৱাজী

Click Here Online Exam