Class 4 Assamese Question Answer | Class IV Assamese | চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ উত্তৰ |

Class IV
Assamese (অসমীয়া)
সূচীপত্ৰ

১) মোৰ দেশ ভাল
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

২) মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

৩) বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

৪) লঘোন
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

৫) পানী
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

৬) দীঘল- ঠেঙীয়া
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

৭) ৰাতিপুৱা
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

৮) মূলাগাভৰু
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

৯) অসমৰ কাহঁ শিল্প
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

১০) বৰদৈচিলা
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

১১) ব্ৰহ্মপুত্ৰ
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

১২) আজৰি পৰৰ কাম
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

১৩) জন্ম- দিনৰ আয়োজন
Download Free PDF

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

১৪) গছে যদি কথা কয়
Download Free PDF]

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

———————————————-

শব্দ সম্ভাৰ ।