Class 7 Social Science Question and Answer Sankardev School | Class 7 Social Science Solution Sankardev School | সপ্তম মান শ্ৰেণীৰ ভাৰতী সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথি প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ | Sankardev School Class 7 Social Science Notes and Suggestion Sankardev School |

১. ভূ-পৃষ্ঠৰ সময় গণনা

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

২. পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

৩. পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

৪. আমাৰ পৰিৱেশ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

৫. সম্পদ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

৬. অসমৰ সম্পদ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

৭. পুৰণি অসমৰ সমাজ আৰু অৰ্থনীতি

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

৮. ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ–পূৰ্বাঞ্চল

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

৯. ভাৰতৰ জলবায়ু

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১০. ভাৰতৰ কৃষি

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১১. মৌৰ্যৰ পৰৱৰ্তী যুগৰ ভাৰতবৰ্ষ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১২. গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১৩. মোগল ৰাজত্বকালত ভাৰতবৰ্ষ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১৪. ভাৰতবৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ মোগলসকলৰ অৱদান

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১৫. ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিতৰণ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১৬. অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত চৰকাৰৰ ভূমিকা

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১৭. গণতন্ত্ৰ, নাগৰিক আৰু নাগৰিকত্ব

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১৮. নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

১৯. গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যম

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

২০. প্ৰান্তীয় গোট আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

২১. শ্ৰমৰ সমমৰ্যাদা আৰু সমমূল্য

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

২২. আমাৰ চৌপাশৰ বজাৰ

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–

২৩. পৰিকল্পনা, বাজেট আৰু উন্নয়ন

Click Here Online Exam

Short Answer

MCQs Question & Answer

——————————————–